Kwaliteit, veiligheid en milieu

Missie

De Rooy Logistics draagt als werkgever de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers die in dienst zijn van De Rooy Logistics tijdens het uitoefenen van hun functie. Het is een klantgerichte organisatie, die op een innovatieve en creatieve wijze, met “value for money”, kwalitatief hoogwaardige en klantspecifieke oplossingen biedt. De Rooy Logistics zal er op toezien dat een actief beleid zal worden gevoerd om een duurzame relatie met opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers te waarborgen. De structuur is gericht op continu verbeteren.

De Rooy Logistics is een logistieke dienstverlener die er naar streeft bij elke dienst waarde toe te voegen. De kernactiviteiten betreffen transport, assemblage, warehousing en distributie. De Rooy Logistics hanteert het Just-in-Time en Just-in-Sequence principe in al deze disciplines.

Het Arbo & Milieubeleid is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen vanuit onder andere de Arbo- en Milieuwetgeving. Het is er op gericht dat werknemers hun functie doeltreffend, veilig en zonder gevaar voor eigen gezondheid kunnen uitvoeren. We streven naar een minimale belasting van het milieu door het treffen van maatregelen en het inzetten van middelen. Om dit te kunnen bereiken zal de organisatie zorgen voor voorlichting en zal toezicht houden.

Visie

Het Arbo & Milieubeleid maakt deel uit van het ondernemingsbeleid. Om veilige arbeidsomstandigheden te optimaliseren wil De Rooy Logistics de volgende punten invoeren:

  • Haar bedrijfsvoering zodanig inrichten dat aan de wettelijke verplichtingen zoals beschreven in de Arbo- en Milieuwetgeving wordt voldaan;
  • Het ontwikkelen, meten en evalueren van prestatie indicatoren met betrekking tot Arbo en milieu om continue te kunnen verbeteren;
  • Als onderneming te streven naar ‘zero-accidents’. De veiligheidscultuur en mentaliteit zal bevorderd moeten worden bij alle werknemers om dit doel te kunnen realiseren;
  • Als onderneming te streven naar het beperken van milieubelasting.

Arbo en milieu worden gezien als belangrijke onderdelen binnen het bedrijf en de organisatie voert hier dan ook een actief beleid in wat is gericht op het continue verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verminderen van de belasting op het milieu.

De directie van De Rooy Logistics zal het Arbo- en Milieubeleid, de daarvan afgeleide doelstellingen, alsmede de voortgang binnen en buiten de organisatie uitdragen. Op deze manier zal de directie het beleid en de doelstellingen stimuleren, zodat deze ingebed raken in de organisatie en er een pro-actief beleid wordt gevoerd.

Raadpleeg onderstaande documenten voor meer informatie.

 

Deel deze pagina

Adres

De Rooy Logistics
De Hooge Akker 6, Geldrop
Postbus 611, 5600 AP Eindhoven
Tel: 040-2895555
Fax: 040-2895566
info@drl.nl

Contact

  1. Voer uw naam in.
  2. Voer een geldig e-mailadres in.
  3. Voer uw bericht in.
  4. Beveiligingscode: VerversVoer de correcte beveiligingscode in.

Copyright © 2018 - Alle rechten voorbehouden - Sitemap - Webdesign en CMS door Mulberries Agency